Om
Låt oss se ett förråd som en plats där vi förvarar olika objekt, men där vi också förvarar minnen och kunskap – en plats där oväntade saker kan framträda. Hur kan vi göra dessa saker tillgängliga för fler? Kan vi tillämpa arbetsprinciper om självorganisering, solidaritet och motstånd på kulturellt skapande? A movement to hold är ett öppet arkiv av konstnärliga representationer som fokuserar på att återbesöka immateriella, kritiska, intersektionella och icke-hegemoniska erfarenheter. Genom en serie performance-verk, interventioner och presentationer delar vi med oss av olika kreativa processer – med målet att ompröva kollektivt skapande och kritik. A movement to hold blir på så vis ett arkiv för konst i rörelse och för sociala rörelser, ett förråd som kan besökas i jakten på idéer och kunskap.


A movement to hold är ett projekt skapat av curator Alba Folgado, inspirerat av arbetares självorganisering och solidaritetsstrategier. Syftet är att främja sociala och kreativa nätverk – och samtidigt bidra till demokratiseringen av kultur och kunskap.

Presentationer och aktiviteter för A movement to hold kan komma att äga rum på väldigt olika platser i Sverige. Både internationella och lokala projekt presenteras.


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


Project leader och curator: Alba Folgado 
Produktion och konstnärligt utveckling: Nito Vega, Alba Folgado
Design: Paloma Mariné
Fotos: Miguel Martinez, Lyktan, Sam Hultin, Sandi Hilal, Ulrika Flink, Johnny Chang.
I sammarbete med: Uppsala Stadsbibliotek, Ateljéföreningen Hospitalet, Uppsala Konstnärsklubb, MDT (Stiftelsen Moderna Dansteatern), Samlade Tankar (Grafikens Hus), Hägerstensåsens Medborgarhus, IASPIS.
Tack till: Uppsala Stadsbibliotek, Ateljéföreningen Hospitalet, Uppsala Konstnärsklubb, Uppsala Konstmuseum, SLU Universitet och alla som stödjer och synliggör projektet.

A movement to hold och dess aktivitetsprogram stöttas av Kulturrådet och Kulturnämnden under 2022 – 2023.


------------------------   About   Storage   Calendar   Contact   Svenska