Vård och Värde newspapers. Image courtesy of Ulrika Flink


Vård och Värde
By: Gunilla Lundahl, Nawroz Zakholy, Ulrika Flink & Jenny Richards
A newspaper series and collective discussions on art and care-work.
Activation in the framework of A Movement to Hold: 18 March 2023, 4-6 pm at Uppsala Konstnärsklubb

(EN)
Vård och Värde is a research project between care and cultural workers. They explore the conditions of care work from a feminist perspective, focusing on different generations, groups, backgrounds and experiences. The project started with a collectively-made magazine and sharing experiences of care through conversations with different people working in the care profession. The questions have revolved around how we understand care -work that we all do or receive at different stages of our lives. The different dimensions of care work -heavy, physical and demanding, loving, warming and grateful. How can we think about care that connects generations, that creates new communities and deepens knowledge of life, that opens our eyes to the diversity of the human experience of life. Collectively, they produced three magazines to give space to, and continue, the ongoing conversations about care for the elderly and how it is organised. Ulrika Flink, artistic director at Konsthall C in Stockholm was part of the collective editorial team that jointly produced two exhibitions and three magazines within the project, a process she will tell us more about.


(SV)
Vård och Värde är ett forskningsprojektet mellan vård och kulturarbetare. De utforskar villkoren för vårdarbete ur ett feministisk perspektiv med fokus på olika generationer, grupper, bakgrunder och erfarenheter. Projektet började med en kollektivt gjord tidning som delar erfarenheter av vård via samtal med olika personer som jobbar inom vårdyrket. Frågorna har kretsat kring hur vi förstår vård – ett arbete som vi alla utför eller tar emot i olika skeden i livet. Vårdarbetets olika dimensioner – tungt, fysiskt och krävande, kärleksfullt, värmande och tacksamt. Hur kan vi tänka kring en omsorg som binder samman generationer, som skapar nya gemenskaper och fördjupar kunskapen om livet, som öppnar ögonen för mångfalden i den mänskliga livserfarenheten. Kollektivet tog de fram tre tidningar för att ge plats åt, och fortsätta, de samtal som pågår om äldreomsorgen och hur den är organiserad. Ulrika Flink, konstnärlig ledare på Konsthall C i Stockholm deltog i den kollektiva redaktionen som gemensamt gjorde två utställningar och tre tidningar inom projektet, en process som hon kommer berätta mer om.


------------------------   About   Storage   Calendar   Contact   Svenska